รอบรั้วเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000000789
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
803248
789
789
789

Your IP: 54.36.148.139
Fri, 18 Oct 2019 17:28:02 +0000

 

1246วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน...
1245 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ...
1244เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดขบวนแห่จองพารา ในงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานเทศกาลออกพรรษา ของชาวไทใหญ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินนำขบวนแห่จองพารา...
1243เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานประเพณีออกพรรษาประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไปวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกีียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562 โดยมีนายสุวพงศ์...
1242วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE และร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลง MOU การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน...
1241เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ และผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมต้อนรับและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ณ...
1240เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกำหนดการงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 -21 ตุลาคม 2562วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เปิดเทศกาลงานปอยเหลินสิบเอ็ดวันที่ 11 ตุลาคม 2562...
1239 ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น ณ...
1238งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม "อบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลตามโครงการจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปี 2562" เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาความรู้ความเข้าใจและยกระดับมาตรฐานของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายรองรับเทศกาลปอยเหลินสิบเอ็ด...
1237ชุมชนหนองจองคำ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกันทำบ่อดักน้ำมัน ถังหมักเศษอาหาร และหัวเชื้อหมักเศษอาหาร แจกจ่ายให้สมาชิกในชุมชน เพื่อนำไปใช้เป็นบ่อดักน้ำมันแยกเศษอาหารเป็นปุ๋ยหมัก ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดี โดยชุมชนหนองจองคำเป็นชุมชนนำร่อง...
1236วันที่ 20 กันยายน 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ และตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจองคำ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ณ...
1235งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (จองพารา แบบไทใหญ่) ถนนสายวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ในงานประเพณีปอยเหลิยสิบเอ็ด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลฯ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม...
1234วันที่ 13 เดือน กันยายน 2562 นายกปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันเยาวชน หัวข้อจิตอาสาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู มีโดยมีหน่วยงานและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทางขึ้นวัดพระธาตุ...
1233วันที่ 13 กันยายน 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมดงรัก...
1232วันที 13 กันยายน 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เด็กได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน อีกทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนที่ใกล้เคียง...
1231กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาาติกใน 4 ภูมิภาค ของสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการนำวัสดุท้องถิ่นมราาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน  2562 ...
1230เมื่อวันที่ 9 กันายน 2562 นายปกรณ์  จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา "ประสบการณ์และความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง" ในงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว...
1229เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์  จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 195 คน...
1228วันที่ 2 กันยายน 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 ณ...
1227วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการอนุบาลเดย์แคมป์ โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) ภายในงานจัดกิจกรรมแบ่งฐาน เป็น 4 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานความรู้ 2) ฐานช่วยคุณแม่ทำอาหาร 3) ฐานศิลปะสร้างสรรค์ 4) ฐานนันทนาการ/เกม ณ โรงเรียนเทศบาล 2...
1226นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พบปะเเละให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตัน ในกิจกรรมเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโอเพ่น ครั้งที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ...
1225เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณค์ตามโครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1224เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายสมบูรณ์  ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ารับโล่ห์รางวัลสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมกระทรวงวัฒนธรรม...
1223วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสตรีและวันแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว โดยมีการการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาบทบาทหน้าที่ในสังคม /ทักษะการให้คำปรึกษากับสตรีในชุมชน...
1222วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี 2562 เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง มีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการถ่ายทอดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัย...
1221เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โอเพ่น ครั้งที่ 1 กิจกรรมแข่งขัน E-Sport ROV ในวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT...
1220งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ"อาสาสมัครสาธารณภัย หัวใจคือประชาชน ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 24- 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1)วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1219วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 วันที่ 23 -25 สิงหาคม 2562 ณ วัดภูสมะ บ้านกุงไม้สักตำบลปางหมู อำเภอเมือง...
1218เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ชุมชนกาดเก่า ชุมชนหนองจองคำ ขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีการให้บริการร่วมของหน่วยงานต่างๆบริการชำระภาษี ตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสุนัข แมว การขายสินค้าราคาถูก การตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์...
1217ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ...
1216เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ชุมชนปาล้อ ชุมชนดอนเจดีย์ ขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยมีการให้บริการร่วมของหน่วยงานต่างๆบริการชำระภาษี ตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสุนัข แมว การขายสินค้าราคาถูก การตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์...
1215เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ชุมชนตะวันออก ชุมชนกลางเวียง ขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยมีการให้บริการร่วมของหน่วยงานต่างๆบริการชำระภาษี ตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสุนัข แมว การขายสินค้าราคาถูก การตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ ณ...
1214นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมถ่ายภาพกับนักกีฬาบาสเกตบอล ที่ทำการแข่งขันในโครงการกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโอเพ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 พร้อมให้โอวาท ถึงการสนับสนุนสมาคม ชมรมกีฬา ในเขตเทศบาลทั้งหมด เพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬา..... (การจัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ในวันที่ 17 ,18 ,24 ,25...
1213เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดแถลงข่าว กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโอเพ่น ประจำปี 2562 ระหว่าง 17 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือ กกท....
1212เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมโครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการได้จำหน่ายอาหารและสินค้าปลอดภัยเเก่ผู้บริโภค และให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสุขภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร...
1210วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันเเบตมินตัน เทศบาลเเม่ฮ่องสอนโอเพ่น ให้กับชมรมแบดมินตันแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดการแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ...
1209เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ฟุตบอลอะคาเดมี่ ส่งนักกีฬาฟุตบอลชาย u12 จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ปาย โอเพ่นคัพ ครั้งที่1 ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่9-12 สิงหาคม 2562...
1208เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ...
1207เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและบุคลากรเทศบาลฯ ร่วมโครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
1206เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน...
1205เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ...
1204เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปาริชาติ จันทราภัย อาจารย์โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาจารย์นิลเนตร วงค์สำราญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1...
1203วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย "วันรพี" ณ...
1202เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า...
1201วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ รณรงค์พัฒนาลำน้ำปุ๊ "โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ ประจำปี 2562 ณ สวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด"...
1200วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและจุดเทียนชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน...
1199วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ " จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ...
1198วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน...
1197วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ...
1196เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบใบประกาศณียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำเทียนไขและการแปรรูปเทียนหอมแฟนซี ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ...
1195โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันภาษาไทย ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1194วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำเทียนไขและการแปรรูปเทียนหอมแฟนซี ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ชุมชนกาดเก่า โดยมีรองนายก และสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ภายในโครงการมีการอบรมในหัวข้อ การออกแบบ...
1193วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายบรรเทา คงมา...
1192เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแก่ชุมชนและเยาวชนที่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1191เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าขอความอนุเคราะห์ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานบอร์ดการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยร่วมโครงการแม่ฮ่องสอนเมืองไร้สาย...
1190เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะศรัทธาชุมชนในเขตเทศบาล หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1189เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์  จีนาคำ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ของโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติแม่ฮ่องสอน ณ วัดก้ำก่อ อ.เมือง...
1188 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเทคนิคการดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1187วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนภายในเขตเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดจองกลาง โดยมีกิจกรรม...
1186วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกระบวนการ การคัดแยกขยะของเทศบาลตลอดจนการนำขยะที่ผ่านการคัดแยกไปใช้ประโยชน์ และบำบัดขยะให้เป็นศูนย์ ณ...
1185กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักให้กับประชาชนขึ้นใน วันที่ 3 กรกฎาคม2562 ณ...
1184เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.2562 เวลา 10.00น. ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ธนพล บินทปัญญา ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน กับ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี...
1183โครงการแบ่งปันน้ำใจ ให้เพื่อน กิจกรรมจัดหาแปรงสีฟัน ให้เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบแปรงสีฟัน ให้ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง หมอกจำแป่ ปางหมู ห้วยผา ผาบ่อง ห้วยปูลิง...
1182ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา...
1181นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมสภา องค์บริหารส่วนตำบลผาบ่อง เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบบำบัดขยะมูลฝอย ในวันที่ 27 พฤษภาคม...
1180เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชาคมการขอขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งระบบบำบัดขยะมูลฝอยเชิงกลชีวะภาพ สำหรับจัดการขยะขยะชุมชนเพื่อผลิตเป็น RDF...
1179วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ...
1178วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน บุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าที่จิตอาสา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
1177เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระนอน และการประกวดแข่งขันบั้งไฟ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสถานีควบคุมไฟป่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น....
1176วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมชมการถ่ายทอดสด พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
1175เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม และ 7-10 พฤษภาคม 2562ตั้งแต่ 09.00 -15.00 น. 1 พฤษภาคม 2562 ชุมชนปางล้อ (วัดปางล้อ)2 พฤษภาคม 2562 ชุมชนดอนเจดีย์ (วัดดอนเจดีย์)3...
1174วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จิตอาสาและประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมประกอบ ด้วย ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและตัดกิ่งไม้ /ฉีดล้างทำความสะอาดถนนรอบอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา...
1173เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลฯ เข้ามอบกระเช้า /กั่นตอ(ขอขมา)และขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
1172วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานวันเทศบาลประจำปี 2562 โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้าง ประธานชุมชนและแขกผู้มีเกียรติ มีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล /มอบเสื้อให้แก่ชุมชนและ...
1171เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงาน วันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562...
1170เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมขอขมาพระสงฆ์ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เคยสืบทอดต่อกันมา ณ...
1169เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าหน่วยราชการ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันธาราช ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน แห่รอบเมือง เพื่อให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวสรงน้ำพระ...
1168เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชุมชนต่างๆ และนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 77 รูป ณ วัดจองคำ...
1167เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมานายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ส่งมอบอาหารแห้งที่ได้รับการสนับสนุน ให้กับนายพงศ์รพี ชูชื่น นายอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้อาสาดำเนินการดับไฟป่าในเขตพื้นที่ดังกล่าว...
1166สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมวันหยุดสงกรานต์ เดินทางปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ...
1165วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สนามกีฬากลางเทศบาลแม่ฮ่องสอน และจัดทำแนวกันไฟรอบวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า ซึ่งเป็นที่มาของหมอกควัน ฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยมี...
1164เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้เเก่เด็กที่ผ่านการอบรมกิจกรรมภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 ณ...
1163เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2562 ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ, งานสุขาภิบาล, ประจำรถขยะ,งานป้องกัน ,พนักงานขับรถยนต์และ แม่บ้าน ณ อาคาร 5...
1162วันที่ 6 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ณ...
1161ประเพณีปอยส่างลอง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562
1160เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาลฯ ประธานชุมชนและหัวหน้าหน่วยราชการ ร่วมผูกข้อมือและให้พร แก่ส่างลอง จำนวน 16 รูป ณ...
1159วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีโกนผมส่างลอง ในงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2562 ณ...
1158เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ...
1157โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาอาชีพเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน "หลักสูตรการเพาะเห็ดโคนน้อย (เห็ดถั่วเน่า)" วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1156เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับ       นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1155เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3...
1154เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดถนน บริเวณหนองจองคำ...
1153เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ...
1152ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภา...
1151เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 64 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาคเช้าได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข) บ้านผาบ่อง...
1150โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการเรียนรู้สู่โลกกว้างของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ...
1149เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการกีฬาชุมชนสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2562 ขึ้น ในระว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยเริ่มตั้งขบวนรณรงค์ต้านยาเสพติดของนักกีฬาจากชุมชนภายในเขตเทศบาลและเคลื่อนขบวนไปยังสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์...
1148เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ...
1147วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลจองคำ และงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมบ้าน มอบผ้าห่ม...

 

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com