ยุทศาสตร์ด้านที่ 7

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองแหงความสุข ปลอดภัย

แนวทางการดำเนินงาน

       1. ปรับปรุงจัดระบบการระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย

       2. ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

       3. ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอพร้อมใช้ ครอบคลุมทุกชุมชน

       4. สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกชมชน

       5. จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิล ให้มีความปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

       6. ปรับปรุงดูแลผิวจราจร ถนน ทางเดินเท้า สายหลัก สายรอง ซอยต่าง ๆ ให้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

       7. พัฒนาไฟสัญญาณจราจรให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง

       8. จัดระบบความปลอดภัยให้ชุมชนตั้งเครือข่ายดูแลความปลอดภัย 

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0824292
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
282
167
449
10207
1963
7496
824292

Your IP: 3.214.184.124
2019-12-09 20:17
 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com