ยุทศาสตร์ด้านที่ 6

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเปนเมืองแหงการพึ่งตนเอง และดํารงอยูอยางมั่นคงยั่งยืนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการดำเนินงาน

       1. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

       2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และจัดหาแหล่งตลาดให้ทุกกลุ่มอาชีพ

       3. สนับสนุนภาคเอกชนทุกระดับให้มีความพร้อมในการแข่งขันอย่างเสรีในเวทีการค้าทุกระดับ

       4. พัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน

       5. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้ชุมชน

       6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0840697
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
819
864
2705
23572
6684
5810
840697

Your IP: 34.204.191.0
2020-02-21 16:01

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com