ยุทศาสตร์ด้านที่ 5

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองนาอยู สะอาด สวยงาม และปราศจากมลพิษ

แนวทางการดำเนินงาน

       1. ส่งเสริมการดูแลสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะให้ร่มรื่น สะอาด

     2. เสริมสร้างภูมิทัศน์ เมืองให้สะอาด สวยงาม จัดวางระบบผังเมือง การใช้ที่ดิน เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม

       3. เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ฟื้นฟู ขุดลอกคู คลอง

       4 . พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และลดมลพิษ

       5. พัฒนาตลาดสด ร้านอาหาร แผลลอยให้สะอาด มีมาตรฐานปลอดภัย

       6. ส่งเสริมการดูแลแหล่งน้ำให้สะอาด

       7. จัดระเบียบป้ายโฆษณา

       8. พัฒนาระบบโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0840688
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
810
864
2696
23572
6675
5810
840688

Your IP: 34.204.191.0
2020-02-21 15:45

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com