ยุทศาสตร์ด้านที่ 4

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ



ปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

        เสริมสรางใหทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอยางตอเนื่อง

แนวทางการดำเนินงาน

       1. สนับสนุนส่งเสริม และยกระดับมมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

       2. ผลัดกันโรงเรียนเทศบาลให้เป็นโรงเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

      3. สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

      4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแหล่งการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน

      5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0840670
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
792
864
2678
23572
6657
5810
840670

Your IP: 109.70.100.26
2020-02-21 15:13

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com