ยุทศาสตร์ด้านที่ 3

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการที่ดี

        เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน ควบคูกับการบริหารจัดการที่ดี

การดำเนินการงาน

       1. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

       2. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ

       3. จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

       4. จัดให้หน่วยงานบริการด้านกฎหมาย เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

       5. พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การวางแผนงานของบุคลากรเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ทักษะการทำงาน วิธีคิด เกิดความเหมาะสม

          สอดคล้องกับกระบวนการทำงานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0840697
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
819
864
2705
23572
6684
5810
840697

Your IP: 34.204.191.0
2020-02-21 16:01

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com