ยุทศาสตร์ด้านที่ 2

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเขมแข็ง ดวยคนสุขภาพแข็งแรง

วิธีการดำเนินงาน

       1. สนับสนุนในเกิดคลินิกสุขภาพในชุมชน

       2. สนับสนุนให้เกิดหน่วยบริการสุขภาพฉุกเฉิน

       3. สนับสนุนให้ประชาชนได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       4. สนบัสนุนงานด้านสุขภาพของเครือข่ายต่าง ๆ 

       5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา ป้องกันสิ่งเสพติดอาชญากรรม

       6. ผลักดันให้เกิดศูนย์กีฬา ลานกีฬาในชุมชน

       7.ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0840678
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
800
864
2686
23572
6665
5810
840678

Your IP: 216.244.66.229
2020-02-21 15:28

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com