โครงการแบ่งปันน้ำใจ ให้เพื่อน กิจกรรมจัดหาแปรงสีฟัน ให้เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบแปรงสีฟัน ให้ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง หมอกจำแป่ ปางหมู ห้วยผา ผาบ่อง ห้วยปูลิง และเป็นตัวแทนมอบเคสคอมพิวเตอร์สำหรับตั้งโต๊ะ จำนวน 29 เครื่อง จากบริษัทพามมี่ ทู เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้กับตัวแทนศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน