เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 และมอบประกาศนียบัตรให้กับคณะกรรมการชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ที่ทำงานร่วมกับชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน