ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ และ
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานภารโรง

***ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมรายงานตัวและลงทะเบียนเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ.สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน