สอบราคาจ้าง หน้า2

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

 - ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 ก.ค.62) 

 -  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย.62) 

 - ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) (4 ธ.ค.61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (27 ต.ค. 60)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (25 ต.ค. 60)

 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำหลังโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1) (4 ส.ค.60) 

 - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนฯ

 - สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 (27 มิ.ย.60)

 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แผนกประถมศึกษา ท.3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 มิ.ย.60)

 - สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล3 (9 มิ.ย.60)

 - สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (ุ6 มิ.ย. 60)

 - สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ป้ายชื่อโรงเรียน ประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 3

 - ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 มี.ค. 60) 

 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 มี.ค. 60) 

 - สอบราคาจ้างโครงการกำแพงดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (14 มี.ค.60) 

 - สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร (21 ก.พ.60) 

สอบราคาซื้อเครื่องพ่นแบบฝอยละเองแบบติดตั้งรถยนต์ (21 ธ.ค.59 ) 

 - สอบราคาจ้างครูสอนภาษาตามโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายนอก (สอนภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย.59)

 - สอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย.59) 

 - สอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาล ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข (16 ก.ย.59)

 - ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 ส.ค.59)

 - สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนจาก กกท. (27 ก.ค.59)

 - ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (20 มิ.ย.59)

 - โครงการอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตร PMQA  หัวข้อ "การยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" 

 - สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สายและปรับปรุงระบบเสียงตามสายเดิมภายในเขตเทศบาล (10 ธ.ค.58) 

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0861825
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
244
221
888
47627
4764
5969
861825

Your IP: 3.230.154.129
2020-05-27 19:14

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com